De website www.fentie.nl (hierna de “Website”), aangeboden door Fentie Kids, gevestigd te Ankeveenstraat 28 5036CB Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen door het contactformulier in te vullen of een email te sturen naar info@fentie.nl indien je privacy gerelateerde vragen hebt. We zullen je vragen zo snel mogelijk beantwoorden. 

Waarom een privacyverklaring?

Fentie Kids hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Met deze Privacyverklaring willen we jou als bezoeker en klant (hierna: “Klant”) van de Website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op jouw rechten. Door gebruik te maken van onze Website verleen je toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen. 

Het kan voorkomen dat ons privacybeleid in de toekomst aangepast of gewijzigd dient te worden. Fentie Kids behoudt het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Elke wijziging zal worden gemeld aan de Klant in dit document. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Fentie Kids verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Persoonlijke identificatiegegevens (voornaam, achternaam, adres, inloggegevens);
  • Contactgegevens (telefoonnummer en emailadres);
  • Financiele identificatiegegevens (bankgegevens);
  • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
  • Het besturingsprogramma en het type browser dat je gebruikt;

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Klant te herkennen en op die manier een persoonlijke gebruikservaring te bieden en om ons bewust te maken op eventuele fouten op de Website. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Fentie Kids verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Fentie Kids analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Fentie Kids verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Fentie Kids bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Fentie Kids verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fentie Kids blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Daarnaast zijn er op onze Website “Share buttons” opgenomen om onze producten te kunnen delen op verschillende sociale media. Voor de privacy verklaringen van de verschillende media verwijzen we je graag naar Facebook en instagram. Wij hebben geen invloed op deze privacyverklaringen en deze kunnen regelmatig wijzigen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fentie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fentie Kids zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Fentie Kids wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Fentie Kids neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fentie.nl 

Laatst gewijzigd: 28 Februari 2022.